ខ្សែទឹកកោះបាហ្វហ្វីន

ពីវិគីភីឌា
ខ្សែទឹកកោះបាហ្វហ្វីន

ខ្សែទឹកកោះបាហ្វហ្វីន (ឬ ខ្សែទឹកបាហ្វហ្វីន) (ជាភាសាអង់គ្លេសBaffin Island Current) គឺជាខ្សែទឹកមហាសមុទ្រមួយដែលហូរនៅផ្នែកខាងលិចឆកសមុទ្របាហ្វហ្វីន សំដៅទៅខាងត្បូង។ វាមានប្រភពពីខ្សែទឹកហ្គ្រីនលែនខាងលិច និងពីមហាសមុទ្រអាកទិក។ វាមានល្បឿនប្រហែល ១៧គ.ម ក្នុងមួយថ្ងៃ។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]