គណបក្សធម្មាធិបតេយ្យ

ពីវិគីភីឌា
គណបក្សធម្មាធិបតេយ្យ
អ្នកដឹកនាំពោធិតី សាវត្ថី ជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសហូឡង់
បង្កើតឡើងថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
ទីស្នាក់ការកណ្ដាលផ្ទះលេខ ផ្លូវលេខ សង្កាត់ ខណ្ឌ រាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋសភា
០ / ១២៣
ព្រឹទ្ធសភា
០ / ៥៧