គមលិន្ត

ពីវិគីភីឌា
គមលិន្ត
រជ្ជកាលរជ្ជកាល ជយវម៌្មទី៨
សន្តតិវង្សមហិធរបុរ
បិតាជយវម៌្មទី៨
មាតាឥន្ទ្រទេវីទី២
ប្រសូតអង្គរ កម្វុជទេឝ
សុគតយឝោធរបុរ កម្វុជទេឝ
សាសនាពុទ្ធសាសនាមហាយាន

ព្រះអង្គម្ចាស់គមលិន្ត (អានថា:គៈ-មៈ-លិន-តៈ) រជ្ជកាល (ជយវម៌្មទី៨) ទ្រង់ត្រូវជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជយវម៌្មទី៨បានបួសជាសង្ឃហើយទៅបន្តការសិក្សានៅកោះឝ្រីលង្កា។ ព្រះពុទ្ធសាសនា​ផ្នែក​ថេរវាទ​ត្រូវ​បាន​ព្រះអង្គ​គមលិន្ត​ដែល​ជា​បុត្រ​ ព្រះបាទ​ជយវម៌្មទី៨​នាំ​ចូល​មកកម្វុជទេឝ