ឃុជ្រៃ(ស្រុកស្វាយអន្ទរ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុជ្រៃ(ស្រុកស្វាយអន្ទរ) (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង មាន ១៦ភូមិ

ឃុជ្រៃ(ស្រុកស្វាយអន្ទរ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤១៤០៣០៣១ ភូមិគោករវៀង Kouk Rovieng Village
១៤១៤០៣០៣២ ភូមិព្រៃតាណាន់ Prey Ta Nan Village
១៤១៤០៣០៣៣ ភូមិស្វាយគុណ Svay Kun Village
១៤១៤០៣០៣៤ ភូមិព្រៃតាម៉ុក Prey Ta Mok Village
១៤១៤០៣០៣៥ ភូមិក្រសាំងគយ Krasang Koy Village
១៤១៤០៣០៣៦ ភូមិមេនងក្រោម Menong Kraom Village
១៤១៤០៣០៣៧ ភូមិឫស្សីស្លាប់ Ruessei Slab Village
១៤១៤០៣០៣៨ ភូមិស្វាយអាត់ Svay At Village
១៤១៤០៣០៣៩ ភូមិមេនងលើ Menong Leu Village
១៤១៤០៣០៣១០ ភូមិម៉ឺនពួក Meun Puok Village
១៤១៤០៣០៣១១ ភូមិព្រៃមហាចាន់ Prey Moha Chan Village
១៤១៤០៣០៣១២ ភូមិជ្រៃវាល Chrey Veal Village
១៤១៤០៣០៣១៣ ភូមិជ្រៃផ្សារ Chrey Phsar Village
១៤១៤០៣០៣១៤ ភូមិព្រៃចារ Prey Char Village
១៤១៤០៣០៣១៥ ភូមិព្រហ៊ារ Prohear Village
១៤១៤០៣០៣១៦ ភូមិដូនយុគ Doun Yuk Village
  • យោងតាមប្រកាស់លេង ០៩ អនក្រ.បក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ព្រំប្រទល់នៃឃុជ្រៃ(ស្រុកស្វាយអន្ទរ)

ឃុជ្រៃ(ស្រុកស្វាយអន្ទរ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំដូនកឹង ស្រុកកំចាយមារ ឃុំពានរោង ស្រុកព្រៃវែង ឃុំត្របែក ស្រុកកំចាយមារ