ឃុំកណ្ដោល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកណ្ដោល (អង់គ្លេសKandaol) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៥ភូមិ÷

ឃុំកណ្ដោល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៩០១០២០១ ភូមិកណ្ដោល Kandaol
៩០១០២០២ ភូមិព្រលាន Prolean
៩០១០២០៣ ភូមិសុវណ្ណបៃតង Sovann Bai Tong
៩០១០២០៤ ភូមិតាំកន់ Tam Kan

ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួ

៩០១០២០៥ ភូមិធ្នង់ Thnong
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។