ឃុំកំពង់សីលា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់សីលា ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុក ខេត្ត មានរដ្ឋបាលភូមិចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០៤០២០១ ភូមិចាំស្រី Cham Srei
១៨០៤០២០២ ភូមិក្រាំងអាត់ Krang At
១៨០៤០២០៣ ភូមិថ្មី Thmei
១៨០៤០២០៥ ភូមិវាល Veal
  • តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ