ភូមិថ្មី

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តសៀមរាប[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង[កែប្រែ]

ខេត្តបាត់ដំបង[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ធំ[កែប្រែ]

ខេត្តកណ្ដាល[កែប្រែ]

ខេត្តព្រៃវែង[កែប្រែ]

ខេត្តស្វាយរៀង[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ធំ[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ចាម[កែប្រែ]

ខេត្តតាកែវ[កែប្រែ]

  • ឃុំតាំដូង សុកបាទី ភូមិដូង

ខេត្តរតនគិរី[កែប្រែ]

រាជធានីព្រះនគរ[កែប្រែ]

ខេត្តប៉ៃលិន[កែប្រែ]

ខេត្តព្រះត្រពាំង[កែប្រែ]