ឃុំកំពេញ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពេញ (អង់គ្លេសKampenh) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ មានរដ្ឋបាលភូមិ ២ចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០៣០១០ ភូមិ១ Phum Muoy
១៨០៣០១០២ ភូមិ២ Phum Pir
  • យោងតាម អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក

ត្រូវបានប្តូរសង្កាត់កំពេញទៅជាឃុំកំពេញ និង ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។