ឃុំក្រាំងស្នាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្រាំងស្នាយ (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំក្រាំងស្នាយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំក្រាំងស្នាយ

ឃុំក្រាំងស្នាយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ឃុំក្រាំងស្នាយ[កែប្រែ]

ឃុំក្រាំងស្នាយ​ មាន ៦ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូុមិតូច

ភូុមិតានាន់

ភូុមិល្វេ

ភូុមិដំណាក់ទ្រព្យជើង

ភូុមិដំណាក់ទ្រព្យត្បូង

ភូុមិក្រាំងរលួស