ឃុំក្រាំងស្បូវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្រាំងស្បូវ (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំក្រាំងស្បូវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំក្រាំងស្បូវ

ឃុំក្រាំងស្បូវ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ឃុំក្រាំងស្បូវ[កែប្រែ]

ឃុំក្រាំងស្បូវ មាន៥ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូមិត្រពាំងលើក

ភូមិក្រាំងរំដេង

ភូមិក្រាំងស្បូវ

ភូមិជ័រដុំ

ភូមិមន