ឃុំក្រាំងស្បូវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្រាំងស្បូវ[កែប្រែ]

ឃុំក្រាំងស្បូវ មាន៥ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូមិត្រពាំងលើក

ភូមិក្រាំងរំដេង

ភូមិក្រាំងស្បូវ

ភូមិជ័រដុំ

ភូមិមន