ឃុំខ្វាវ(ស្រុកជីក្រែង)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំខ្វាវ(ស្រុកជីក្រែង) (អង់គ្លេស$) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំខ្វាវ(ស្រុកជីក្រែង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ