ឃុំគោកខ្ពស់(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំគោកខ្ពស់ ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ ឃុំនេះមានស្ថាបត្យកម្មមួយដ៏ល្អឯកគឺ ប្រាសាទតាក្របី។ ឃុំគោកខ្ពស់(ស្រុកបន្ទាយអំពិល) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

ឃុំគោកខ្ពស់(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំគោកខ្ពស់(ស្រុកបន្ទាយអំពិល)

ឃុំគោកខ្ពស់(ស្រុកបន្ទាយអំពិល) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)