ឃុំចោងម៉ោង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចោងម៉ោង (អង់គ្លេស: Chaong Maong Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៨ភូមិ÷

ឃុំចោងម៉ោង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៤០៨០៣០១ ភូមិចោងម៉ោង Chaong Maong
៤០៨០៣០២ ភូមិដូនម៉ៅ Doun Mau
៤០៨០៣០៣ ភូមិខ្សែត Khsaet
៤០៨០៣០៤ ភូមិថ្មី Thmei
៤០៨០៣០៥ ភូមិពារាំង Peareang
៤០៨០៣០៦ ភូមិស្វាយចេក Svay Chek
៤០៨០៣០៧ ភូមិអលង្កែរ ប្ដូរពីអាលង្កែរ ទៅជាអលង្កែរ Akleangkaer
៤០៨០៣០៨ ភូមិត្រពាំងជុំ Trapeang Chum
  • ភូមិរមាស គឺជាភូមិកំណើតរបស់លោក យិន ឌីកាន បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងដែនរដ្ឋបាលឃុំចោងម៉ោង គ្មានឈ្មោះភូមិនេះទេ។ ដានប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានកាត់តម្រូវតែចិត្តនឹកឃើញរបស់អ្នកបំពេញការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះ? តើហេតុអ្វីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលភូមិមិនស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិថាមានជាប់ទាក់ទងអ្វីខ្លះ? នេះរឿងប្រវត្តិភូមិ ឃុំ ស្រុកអ្នកសិល្បះ ចុះទម្រាំប្រវត្តិប្រាសាទ នឹងទីតាំងប្រាសាទអ្នកគិតយ៉ងណា? នេះឬការងាររបៀប?
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។