ឃុំច្រនាង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំច្រនាង ពីអតីតកាលជាឃុំដែលស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ឃុំច្រនាង 60106 (Chraneang) បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ១៣ ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិរស្មី Poun
ភូមិច្រនាង Chraneang
ភូមិត្រពាំងវែង Trapeang veaeng
ភូមិថ្លា Thla
ភូមិចាន់ Chan
ភូមិស្រះបន្ទាយ Srah Banteay
ភូមិសៀមរាង Siem Reang
ភូមិអង្គរជា Angkor Chea
ភូមិកន្ធំ ត្រូវបានកែឈ្មោះពី ភូមិកន្ធុំ Kanthum
ភូមិត្រពាំងខ្លង Trapeang khlong
ភូមិប្រាំងសំរោង Prang Samraong
ភូមិអូរំចេក ត្រូវបានកែឈ្មោះពី ភូមិអូររំចេក Ou Rumchek
ភូមិប៉ាង Pang