ឃុំជ័យ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជ័យ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំជ័យ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០២០១០១ ភូមិមហរ៍ កែឈ្មោះពី មហ៍រ ទៅ មហរ៍ Mohar Village
០៦០២០១០២ ភូមិតាធាវ Ta Theav Village
០៦០២០១០៣ ភូមិល្វា Lvea Village
០៦០២០១០៤ ភូមិត្រពាំងអារ័ក្ស កែឈ្មោះពីត្រពាំងអារក្សទៅ ត្រពាំងអារ័ក្ស Trapeang Areaks Village
០៦០២០១០៥ ភូមិព្រៃទប់ Prey Tob Village
០៦០២០១០៦ ភូមិកូនត្នោត Koun Tnaot Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំជ័យ

ឃុំជ័យ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំ សំបូរ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
 West	ឃុំ ត្រពាំងឫស្សី ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 South	ឃុំ កំពង់ស្វាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ
 North	ឃុំ សាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ