ឃុំជ្រលង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជ្រលង (អង់គ្លេស: Chrolong Communnce) អតីតកាលជាឃុំដែលស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ។ ឃុំជ្រលង បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៩ ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិទួលទំពូង Tuol Tumpung
ភូមិបុស្សស្បែង Bos Sbaeng
ភូមិជាប Cheab
ភូមិត្រណាល Tranal
ភូមិថ្មអណ្ដែត Thma Andaet
ភូមិត្រពាំងឈូក Trapeang Chhuk
ភូមិសេរីចំប៉ា Serei Champa
ភូមិហាន់ទ្វារ Han Tvear
ភូមិត្រពាំងច្រនៀង Trapeang Chranieng