ឃុំត្រពាំងធំ(ស្រុកទឹកឈូ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្រពាំងធំ (អង់គ្លេស Trapeang Thum Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត មាន ០៤ភូមិ

ឃុំត្រពាំងធំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៧១៩០១ ភូមិត្រពាំងជ្រៃ Trapeang Chrey Village
០៧០៧១៩០២ ភូមិក្រាំង Krang Village
០៧០៧១៩០៣ ភូមិត្រពាំងធំ Trapeang Thum Village
០៧០៧១៩០៤ ភូមិស្វាយធំ Svay Thum Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំត្រពាំងធំ

ឃុំត្រពាំងធំ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំជុំគ្រៀល ឃុំកំពង់សំរោង ស្រុកទឹកឈូ ផ្លូវជាតិលេខ៣ (កំពង់ត្រែង ស្រុកកំពត) ផ្លូវជាតិលេខ១៧ (ឃុំជុំគ្រៀល ស្រុកទឹកឈូ) ឃុំព្រៃឃ្មុំ ស្រុកទឹកឈូ