ឃុំថ្លាត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំថ្លាត (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

ឃុំថ្លាត
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 22010501 ឈើទាលជ្រុំ Chheu Teal Chrum ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 22010502 អូររុន Ou Run ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 22010503 ស្វាយចេក Svay Chek ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 22010504 ថ្លាត Thlat ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 22010505 ទួលគ្រួស Tuol Kruos ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 22010506 ទួលក្រឡាញ់ Tuol Kralanh ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 22010507 ទួលពេ្រច Tuol Prich ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក កែឈ្មោះពី ទួលព្រិច ទៅ ទួលពេ្រច 8 22010508 ថ្មី Thmei ព្រំប្រទល់នៃឃុំថ្លាត

ឃុំថ្លាត ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំផ្អាវ​ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
 West	ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង
 South	ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប
 North	ឃុំត្រពាំងប្រីយ៍ ស្រុកអន្លង់វែង