ឃុំទួលគគីរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទួលគគីរ (អង់គ្លេសTuol Kokir) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៤ភូមិ÷

ឃុំទួលគគីរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៩០៤០៣០១ ភូមិកោះចាក Kaoh Chak
៩០៤០៣០២ ភូមិតាចាត Ta Chat
៩០៤០៣០៣ ភូមិទួលគគីរលើ Tuol Kokir Leu
៩០៤០៣០៤ ភូមិទួលគគីរក្រោម Tuol Kokir Kraom
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ​ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។