ស្រុកមណ្ឌលសីមា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

២០ ខែធ្នូ ២០២០

ស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា
ស្ថិតិ
ខេត្ត: កោះកុង
ប្រជាជន: ១២៥៦៩ នាក់ (១៩៩៨)
ឃុំ:
ភូមិ: ១៣
កូដស្រុក: ០៩០៥
ផែនទី
Cambodia-Kaoh Kong.png


ស្រុកមណ្ឌលសីមា (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកោះកុង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកមណ្ឌលសីមា
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
៩០៥០១ ឃុំប៉ាក់ខ្លង Pak Khlang
៩០៥០២ ឃុំពាមក្រសោប Peam Krasaob
៩០៥០៣ ឃុំទួលគគីរ Tuol Kokir

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់[កែប្រែ]

ស្រុក មណ្ឌលសីមា មាន ៣ ឃុំ ៖

មណ្ឌលសីមា[១]
ឃុំ ភូមិ
បាក់ខ្លង បាក់ខ្លង១, បាក់ខ្លង២, បាក់ខ្លង៣, បឹងកាឆាង, កោះប៉ោ, នាងកុក, ចាំយាម
ពាមក្រសោម ពាមក្រសោបទី១, ពាមក្រសោបទី២
ទួលគគីរ ទួលគគីរក្រោម, ទួលគគីរលើ, តាចាត, កោះចាក

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

  1. Cambodia e-gov ខេត្តកោះកុង រកឃើញតាមវេបស័យ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨។