ឃុំទំនប់រលក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំទំនប់រលក (អង់គ្លេសTumnob Rolok) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ មានរដ្ឋបាលភូមិ ៤ចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៧០៣០៣០១ ភូមិ១ Phum Muoy
១៧០៣០៣០២ ភូមិ២ Phum Pir
១៧០៣០៣០៣ ភូមិ៣ Phum Bei
១៧០៣០៣០៤ ភូមិ៤ Phum Buon
  • យោងតាម អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក

ត្រូវបានប្តូរសង្កាត់ទំនប់រលកទៅជាឃុំទំនប់់រលក និង ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។