ឃុំនគរភាស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំនគរភាស (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ

ឃុំនគរភាស
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំនគរភាស

ឃុំនគរភាស ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ឃុំនគរភាស ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប

ឃុំនគរភាស មាន ១០ភូមិ÷