ឃុំបឹងនិមល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបឹងនិមល (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំបឹងនិមល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំបឹងនិមល

ឃុំបឹងនិមល ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ឃុំបឹងនិមល[កែប្រែ]

ឃុំបឹងនិមល មាន៤ភូមិ:[កែប្រែ]

ភូមិស្រងែ

ភូមិបឹងនិមល

ភូមិព្រិច

ភូមិពោធិ៍ដុះ

ឃុំ   ទិស​ជើង(N)	    កើត(E)	លិច(W)	   ត្បូង(S)
ឃុំរ និង ឃុំ	   ឃុំ និង ឃុំ	  ឃុំ និង ឃុំ​​   ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

វិទ្យាល័យ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

វត្ត​[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ][កែប្រែ]

កែសម្រួលដោយ 12B​ សុមារ៉ាឌី ២០១៤[កែប្រែ]