ឃុំផាត់សណ្ដាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំផាត់សណ្ដាយ (អង់គ្លេសPhat Sanday Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំផាត់សណ្ដាយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៦០២០៦០១ ភូមិកំពង់ចំលង Kampong Chamlang Village
០៦០២០៦០២ ភូមិផាត់សណ្ដាយ Phat Sanday Village
០៦០២០៦០៣ ភូមិនាងសាវ Neang Sav Village
០៦០២០៦០៤ ភូមិទួលនាងសាវ Tuol Neang Sav Village
០៦០២០៦០៥ ភូមិកោះតាពៅ Kaoh Ta Pov Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំផាត់សណ្ដាយ

ឃុំផាត់សណ្ដាយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំកំពង់គោ ស្រុកកំពង់ស្វាយ បឹងទន្លេសាប ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឃុំពាមបាង ស្រុកស្ទោង