ឃុំពង្រ(ស្រុកតាំងគោក)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំពង្រ(ស្រុកតាំងគោក) ស្ថិតនៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ៧ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិតាព្រៃ Ta Prey
ភូមិអូររាំង Ou Reang
ភូមិពង្រ Pongro
ភូមិអមទង Am Tong
ភូមិត្រដក់ពង Tradak Pong
ភូមិស្រះសំបួរ Srah Sambuor
ភូមិថ្នល់កែង Thnal Kaeng