ឃុំពពក

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពពក (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំពពក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 06080801 សំបួរ Sambuor លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06080802 អន្លង់ក្រាញ់ Anlong Kranh លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06080803 កោះសំរោង Kaoh Samraong លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06080804 ក្រសាំង Krasang លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06080805 ខ្ទមមន Khtom Mon លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06080806 ពពក Popok លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06080807 ផ្ទះដើម Phteah Daeum លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06080808 ត្រពាំងឫស្សី Trapeang Ruessei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំពពក

ឃុំពពក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

East ឃុំ​ ដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ

 West 	ខេត្ត សៀមរាប
 South 	ឃុំ ប្រឡាយ ឃុំ ទ្រា ស្រុកស្ទោង
 North 	ខេត្តព្រះវិហារ និង សៀមរាប