ស្រុកស្ទោង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកស្ទោង (អង់គ្លេសStoung )ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ប្រទេសកម្ពុជា មាន ស្រុក ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកស្ទោង
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
៦០៨០ ឃុំបន្ទាយស្ទោង Banteay Stoung
ឃុំចំណាក្រោម Chamna Kraom
ឃុំចំណាលើ Chamna Leu
ឃុំកំពង់ចិនជើង Kampong Chen Cheung
ឃុំម្សាក្រង Msa Krang
ឃុំពាមបាង Peam Bang
ឃុំប្រឡាយ Pralay
ឃុំព្រះដំរី Preah Damrei
ឃុំរុងរឿង Rung Roeang
ឃុំសំព្រោជ Samprouch
ឃុំទ្រា Trea

ស្រុកស្ទោងមាន១៣ឃុំ ៖

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]