ឃុំពោធិ៍រៀង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំពោធិ៍រៀង (Pou Rieng) ស្ថិតនៅ ស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង មាន ៤ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៤១១០១០១ ភូមិពោធិ៍រៀងត្បូង Pou Rieng Tboung
១៤១១០១០២ ភូមិពោធិ៍រៀងជើង Pou Rieng Cheung
១៤១១០១០៣ ភូមិវាលព្រៅ Veal Prov
១៤១១០១០៤ ភូមិយាយសល់ Yeay Sal