ឃុំព្រៃគុយ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រៃគុយ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំព្រៃគុយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
 East	ឃុំ ត្បែងក្រពើ ស្រុកស្ទឹងសែន
 West	ឃុំ ដំរីជាន់ខ្លា ស្រុកស្ទឹងសែន
 South	ឃុំ ត្បូងក្រពើ ឃុំ ស្រយ៉ូវ ស្រុកស្ទឹងសែន
 North	ឃុំ អាចារ្យលាក់ ស្រុកស្ទឹងសែន និង ឃុំ ត្រពាំងឫស្សី ឃុំ កំពង់ស្វាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 06021101 ព្រៃគុយ Prey Kuy លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06021102 អន្លង់លោក Anlong Louk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06021103 សំបួរ Sambuor លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06021104 បិណ្ដី Bendei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06021105 ព្រេន Pren លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06021106 កំពង់ក្របី Kampong Krabei លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06021107 ស្វាយឃ្លោក Svay Khlouk លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06021108 ព្រៃគុយ ក Prey Kuy Ka

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រៃគុយ

ឃុំព្រៃគុយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)