ឃុំព្រៃឃ្មុំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រៃឃ្មុំ (អង់គ្លេស Prey Khmum Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត មាន ០៤ភូមិ

ឃុំព្រៃឃ្មុំ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៧០៧១២០១ ភូមិព្រៃតុម្ព Prey Tomh Village
០៧០៧១២០២ ភូមិបឹងតារោង Boeng Ta Raung Village
០៧០៧១២០៣ ភូមិព្រៃឃ្មុំ Prey Khmum Village
០៧០៧១២០៤ ភូមិវត្ដអង្គ Voat Angk Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រៃឃ្មុំ

ឃុំព្រៃឃ្មុំ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំថ្មី ស្រុកទឹកឈូ ឃុំកំពង់ត្រែង ស្រុកទឹកឈូ ឃុំកំពង់សំរោង ឃុំត្រពាំងធំ ស្រុកទឹកឈូ ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ