ឃុំព្រៃទឹង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រៃទឹង Prey Tueng ស្ថិតនៅ ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង មាន ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
14120901 ភូមិឈើទាល Chheu Teal
14120902 ភូមិខ្នារ Khnar
14120903 ភូមិព្រៃទឹង Prey Tueng
14120904 ភូមិបឹងជ័រ Boeng Choar
14120905 ភូមិគោករការ Kouk Rokar