Jump to content

ឃុំម្សាក្រង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំម្សាក្រង (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំម្សាក្រង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

06080601 អូរដូង Ou Doung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 2 06080602 សំបួរត្បូង Sambuor Tboung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 3 06080603 សំបួរជើង Sambuor Cheung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 4 06080604 គោកទ្រា Kouk Trea លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 5 06080605 ម្សាក្រងត្បូង Msa Krang Tboung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 6 06080606 ម្សាក្រងជើង Msa Krang Cheung លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 7 06080607 កំពង់ប្រដំ Kampong Pradam លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 8 06080608 បត់ត្រង់ Bat Trang លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 9 06080609 ប្រគាប Prakeab លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 10 06080610 ជីមាស Chi Meas លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក 11 06080611 សំប៉ាន Sampan លេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំម្សាក្រង

ឃុំម្សាក្រង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

East ឃុំ កំពង់ចិនជើង ឃុំ កំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង

 West 	ឃុំ ពាមបាង ស្រុកស្ទោង
 South 	ឃុំ សំព្រោច ស្រុកស្ទោង
 North 	ឃុំ ប្រឡាយ ស្រុកស្ទោង