ឃុំវត្តគរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំវត្តគរ (អង់គ្លេសWat Kor Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង មាន ភូមិ៖

ឃុំវត្តគរ
ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិវត្ដគរ Wat Kor Village
ភូមិច្រាបក្រសាំង Chrap Krasaing Village
ភូមិបល្ល័ង្គ Balaingk Village
ភូមិខ្សាច់ពោយ Khsach Poy Village
ភូមិដំណាក់ហ្លួង Damnak Luong Village
ភូមិកំពង់សីមា Kampong Seima Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំវត្តគរ

ឃុំវត្តគរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)