ឃុំសត្វពង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសត្វពង (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត មាន ភូមិ

ឃុំសត្វពង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំសត្វពង

ឃុំសត្វពង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ឃុំសត្វពង[កែប្រែ]

ឃុំសត្វពង មាន ៤​ភូមិគឺ÷

ភូមិសត្វពង

ភូមិព្រៃបែន

ភូមិជ្រៃ

ភូមិត្រពាំងអណ្ដូង

​​​​​​​​​ព្រំប្រទល់[កែប្រែ][កែប្រែ]

ឃុំ   ទិស​ជើង(N)	    កើត(E)	លិច(W)	   ត្បូង(S)
ឃុំរ និង ឃុំ	   ឃុំ និង ឃុំ	  ឃុំ និង ឃុំ​​   ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ការសិក្សារចាប់ពី បឋមសិក្សារ រហូតដល់ សកលវិទ្យាល័យ

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

សាលាបឋមសិក្សារសត្វពង

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

វត្ត​[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ផ្សារឈូក

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ត្រពាំងបឹង ជាប់ព្រំប្រទល់ ឃុំសត្វពង, ឃុំក្រាំងស្នាយ​ នឹង ឃុំត្រមែង

ឯកសារពិគ្រោះ

កែសម្រួលដោយ 12B​ សុមារ៉ាឌី ២០១៤