ឃុំសត្វពង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសត្វពង[កែប្រែ]

ឃុំសត្វពង មាន ៤​ភូមិគឺ÷

ភូមិសត្វពង

ភូមិព្រៃបែន

ភូមិជ្រៃ

ភូមិត្រពាំងអណ្ដូង

​​​​​​​​​ព្រំប្រទល់[កែប្រែ][កែប្រែ]

ឃុំ   ទិស​ជើង(N)	    កើត(E)	លិច(W)	   ត្បូង(S)
ឃុំរ និង ឃុំ	   ឃុំ និង ឃុំ	  ឃុំ និង ឃុំ​​   ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ការសិក្សារចាប់ពី បឋមសិក្សារ រហូតដល់ សកលវិទ្យាល័យ

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

សាលាបឋមសិក្សារសត្វពង

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

វត្ត​[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ផ្សារឈូក

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]:[កែប្រែ]

ត្រពាំងបឹង ជាប់ព្រំប្រទល់ ឃុំសត្វពង, ឃុំក្រាំងស្នាយ​ នឹង ឃុំត្រមែង

ឯកសារពិគ្រោះ

កែសម្រួលដោយ 12B​ សុមារ៉ាឌី ២០១៤