ឃុំសាមគ្គី(ស្រុកអូរជុំ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសាមគ្គី(ស្រុកអូរជុំ) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំសាមគ្គី(ស្រុកអូរជុំ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៦០៦០១ ភូមិកាម៉ែន ប្ដូរពីកាមែន ទៅជាកាម៉ែន Ka Meaen Village
១៦០៦០៦០២ ភូមិប្រាក់ Prak Village
១៦០៦០៦០៣ ភូមិបរញ៉ុក ប្ដូរពីញ៉ុ ទៅជាបរញ៉ុក Bar Nhu Village
១៦០៦០៦០៤ ភូមិពីង Ping Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំសាមគ្គី(ស្រុកអូរជុំ)

ឃុំសាមគ្គី(ស្រុកអូរជុំ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំតាឡាវ ស្រុកអណ្ដូងមាស និងឃុំទីងចាក់ ស្រុកបកែវ
 West	ឃុំល្អក់ និងអូរជុំ
 South	ឃុំឯកភាព
 North	ឃុំល្អក់