ឃុំសំរុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសំរុង (អង់គ្លេសSamrong) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៥ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៨០២១០០១ ភូមិចុងអូរ Chong Ou
១៨០២១០០២ ភូមិសំរុងកណ្ដាល Samrong Kandal
១៨០២១០០៣ ភូមិសំរុងក្រោម Samrong Kraom
១៨០២១០០៤ ភូមិសំរុងលើ Samrong Leu
១៨០២១០០៥ ភូមិអូត្រជាក់ចិត្ត Ou Tracheak Chet
  • អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក

ត្រូវបានប្តូរសង្កាត់សំរុងទៅជាឃុំសំរុង និង ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ