ឃុំស្រឡៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្រឡៅ (Sralau) អតីតកាលស្ថិតនៅ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ឃុំស្រឡៅ បច្វុប្បន្នស្ថិតនៅ ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ ដែលមាន ១៤ ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិសេរីសាមគ្គីខាងត្បូង Serei Sameakki Khang Tboung
ភូមិសេរីសាមគ្គីខាងជើង Serei Sameakki Khang Cheung
ភូមិដំរីស្លាប់ Damrei Slab
ភូមិគគរ Kokor
ភូមិអ្នកវាំង Neak Veang
ភូមិទួលអំពិល Tuol Ampil
ភូមិសេរីសាមគ្កីកណ្ដាល Serei Sameakki Kandal
ភូមិស្នួល Snuol
ភូមិគោកអណ្ដែត Kouk Andaet
ភូមិទួលពភ្លា ត្រូវបានកែឈ្មោះពី ភូមិទួលពព្លា Tuol Poplea
ភូមិបុស្សល្វា Bos Lvea
ភូមិទោង Toung
ភូមិដំណាក់ ត្រូវបានកែឈ្មោះពី ភូមិទួលដំណាក់ Damnak
ភូមិឧទុម្ពរ Otumpor