ឃុំស្រែខ្វាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំស្រែខ្វាវ (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប មាន ភូមិ

ឃុំស្រែខ្វាវ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្រែខ្វាវ

ឃុំស្រែខ្វាវ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

ឃុំស្រែខ្វាវ ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប

ឃុំស្រែខ្វាវ មាន ១១ភូមិ÷