ឃុំអង្គរបាន (ស្រុកកងមាស)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអង្គរបាន ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំអង្គរបានមាន៩ភូមិគឺ៖

៖ អង្គរបានទី១

៖ អង្គរបានទី២

៖ អង្គរបានទី៣

៖ អង្គរបានទី៤

៖ អង្គរបានទី៥

៖ អង្គរបានទី៦

៖ អង្គរបានទី៧

៖ អង្គរបានទី៨

៖ អង្គរបានទី៩