ឃុំអន្លង់វែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំអន្លង់វែងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ ឃុំអន្លង់វែងនេះមាន ១៦ ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
22010101 កោះថ្មី Kaoh Thmei
22010102 អូរជញ្ជៀន Ou Chenhchien
22010103 ប្រលាន Prolean
22010104 យាងខាងត្បូង Yeang Khang Tbong
22010105 កណ្ដាលក្រោម Thnal Kandal Kraom
22010106 កណ្ដាលលើ Thnal Kandal Leu
22010107 ថ្នល់ទទឹង Thnal Totueng
22010108 ថ្នល់បំបែក Thnal Bambaek
22010109 ថ្នល់កែង Thnal Kaeng
22010110 អភិវឌ្ឍន៏ Akphivoad
22010111 រំចេក Rumchek
22010112 យាងខាងជើង Yeang Khang Chheung
22010113 ថ្នល់ថ្មី Thnal Thmey
22010114 រំចេកខាងកើត Rumchek Khang Kert
22010115 អូរតាមែង Ou Ta Meng
22010116 រំចេកខាងលិច Rumchek Khang Lech

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro02.htm