ចរិយាមារយាទ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ចរិយាមារយាទដែលធំគឺជាវាលមួយដែលស្ថិតក្នុងចរិយាដែលស្វែងរកដើម្បីអោយយល់ពីធម្មជាតិនៃចរិមារយាទដែលអាចទាញធម្មនិយាមបាន។ ចំណុចរួមនៃចរិយាមារយាទដ៏ធំគឺស្ថិតនៅលើរបៀបដែលយើងយល់់ ស្គាល់ធំពីអ្វីមួយ ហើយអ្វីដែលមានន័យនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលត្រូវ និងអ្វីដែលខុស។ ចរិយាមារយាទដ៏ធំបានចូលមកជាមួយ G.E .Mooreដែលជាអ្នកទស្សនៈវិទូជនជាតិអង់គ្លេសពីឆ្នាំ១៩០៣។ ក្នុងនោះផងដែរជាដំបូងគាត់បានសរសេរនូវអ្វីដែលគាត់ហៅថា ជំនឿខុសពីធម្មជាតិ។ Moore បានច្រានចោលធម្មជាតិនិយមដែលស្ថិតក្នុងចរិយាមារយាទ នៅក្នុងមុនពេលកំណត់របស់គាត់ 'David Hume ជាទស្សនៈវិទូជនជាតិស្កតបានបង្ហាញការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាមួយ នៅលើភាពផ្សេងគ្នារវាង កត្តានិងការវាយតម្លៃ។ការសិក្សានៃរបៀបដែលយើងបានដឹងក្នុងចរិយាមារយាទDavid ហើយស្រដៀងនឹងការពិពណ៌នានិងការមិនពិពណ៌នា ពីទំនាស់ដែលយើងកាត់សេចក្តីនូវរឿងអ្វីមួយត្រូវ អ្វីមួយខុស។ យើងអាចមានឧទាហរណ៍ដែលគ្រាន់តែជាការពន្យល់នូវអារម្មណ៍'រំជួលចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណោះអំពីរឿងទាំងនេះ។

មើលបន្ថែមទៀត[កែប្រែ]

ចំណាំ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ត[កែប្រែ]

 |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho
 |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល, Butchvarov, Panayot. Skepticism in Ethics (1989).
  • Solomon, R.C., Morality and the Good Life: An Introduction to Ethics Through Classical Sources, New York: McGraw-Hill Book Company, 1984.
  • Vendemiati, Aldo, In the First Person, An Outline of General Ethics, Rome, Urbaniana University Press, 2004.
  • John Paul II, Encyclical Letter Veritatis Splendor, 6-8-1993.
  • D'Urance, Michel, Jalons pour une éthique rebelle, Aléthéia, Paris, 2005.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី:

ទំព័រគំរូ:Wikisource portal

ទំព័រគំរូ:Philosophy topics ទំព័រគំរូ:Ethics