វិគីនានុក្រម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Wiktionary
Wiktionary logoWiktionary logo
Detail of the Wiktionary main page. All major wiktionaries are listed by number of articles.
Screenshot of wiktionary.org home page
អាសយដ្ឋានhttp://www.wiktionary.org
ពាក្យ​ស្លោកThe Free Dictionary
ពាណិជ្ជកម្ម?No
ប្រភេទ​គេហទំព័រOnline dictionary
ការ​ចុះ​ឈ្មោះOptional
ភាសា​ដែល​មានMulti-lingual (over 170)
ម្ចាស់Wikimedia Foundation
បាន​បង្កើត​ដោយJimmy Wales and the Wikimedia community
បាន​ដាក់​ចេញDecember 12, 2002
ចំណាត់​ថ្នាក់ Alexanegative increase 614 (April 2014)[១]
ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្នactive

Wiktionary (a blend of the words wiki and dictionary) is a multilingual, web-based project to create a free content dictionary of all words in all languages. It is available in 158 languages and in Simple English. Like its sister project Wikipedia, Wiktionary is run by the Wikimedia Foundation, and is written collaboratively by volunteers, dubbed "Wiktionarians". Its wiki software, MediaWiki, allows almost anyone with access to the website to create and edit entries.


Notes[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. Wiktionary.org Site Info. Alexa Internet Retrieved on 2014-04-01.
  • Krizhanovsky, Andrew (2010). "Transformation of Wiktionary entry structure into tables and relations in a relational database schema". arXiv:1011.1368 [cs]. 
  • Krizhanovsky, Andrew (2010). "The comparison of Wiktionary thesauri transformed into the machine-readable format". arXiv:1006.5040 [cs]. 
  • Wiktionary. Top 101 Web Sites. PC Magazine (April 6, 2005)Retrieved on December 16, 2005.

External links[កែប្រែ]