ចេត្រ

ពីវិគីភីឌា

ឈ្មោះ​ខែ​​ទី​៥នៃ​ចន្ទ​គតិ​​ ។ សូម​មើល ខែទាំង១២នៃចន្ទគតិ