ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមិត្តភាព

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន មិត្តភាពជាសាលាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែនកាលពីចាប់ផ្តើមកសាងដំបូងគឺមានអគារចំនួន៥ខ្នង ប៉ុន្តែមួយខ្នងជាអគារចាស់។ដោយកាលសាងសង់ដំបូងគឺមានត្រឹមតែអនុវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃមានកម្រិតវិទ្យាល័យហើយ។វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមិត្តភាពក៏មានអន្តេរវាសិកដ្ធានសម្រាប់ឲ្យសិស្សនៅឆ្ងាយសម្រាប់ស្នាក់នៅដែរ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមិត្តភាព"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។