ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:អ្នកសិក្សាចិត្តវិជ្ជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កើជាមនុស្សត្រូវតស៊ូទោះបីមានបញ្ហាកើតមានក៏ដោយ យើងត្រូវពុះពារវាជាដាច់ខាត!

ធ្វើល្អដល់ត្រើយកុំបណ្តោយអោយធ្លាក់នារកទុក្ខ​!

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "អ្នកសិក្សាចិត្តវិជ្ជា"

ទំព័រចំនួន២ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។