ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

ពីវិគីភីឌា

ចំនួនគត់ធម្មជាតិ (English: Natural Number) គឺជាចំនួនវិជ្ជមានដែលរាប់ចាប់ពីលេខមួយដល់បូកអន្ត

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]