ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ចំនួនគត់ធម្មជាតិ (English: Natural Number) គឺជាចំនួនវិជ្ជមានដែលរាប់ចាប់ពីលេខសូន្យដល់បូកអន្ត

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]