ច្រកឡាប៉េរូស

ពីវិគីភីឌា
ច្រកឡាប៉េរូស​មើលពីជ្រោយសូយ៉ា, ហុកកៃដូ

ច្រកឡាប៉េរូស (ជាភាសាបារាំង៖Détroit de La Pérouse, ជាភាសាជប៉ុន៖宗谷海峡, ជាភាសារុស្ស៊ី៖Пролив Лаперуза) ជាច្រកសមុទ្រ​ដែលខណ្ឌចែកកោះសាខាលីនរបស់រុស្ស៊ីនិងកោះហុកកៃដូរបស់ជប៉ុន ដោយតភ្ជាប់សមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រអុកហុតស្គ៍។ វាមានប្រវែង៤០គ.ម និងជំរៅពី២០ទៅ៤០ម៉ែត។ ច្រកនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមអ្នករុករកជនជាតិ​បារាំងឈ្មោះ ហ្សង់ហ្វ្រង់ស័រ ដឺ ឡា ប៉េរូស ដែលបានមករុករកច្រកនេះនៅឆ្នាំ១៧៨៧។