ជយទេវី (អង្គរ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ជយទេវីទី២)
Jump to navigation Jump to search
ជយទេវី
រជ្ជកាល ៩២៨-៩៤១
រាជ្យមុន មិនស្គាល់
រាជ្យបន្ត មិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសី ជយវម៌្មទី៤
បុត្រ ហឝ៌វម៌្មទី២
បិតា ឥន្ទ្រវម៌្មទី១
មាតា មិនស្គាល់

ព្រះនាងជយទេវី រជ្ជកាល (គ.ស ៩២៨-៩៤១) ទ្រង់ជាព្រះភគិនេយ្យាបិតាតែមួយជាមួយ ព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១ ព្រះនាងមហេន្ទ្រទេវីដែលត្រូវជាមាតានៃព្រះបាទជយវម៌្មទី៤។ ព្រះនាង ទ្រង់ក៏ជាមហេសីនៃព្រះបាទជយវម៌្មទី៤ ហើយប្រសូតបានព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គគឺ ព្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី២។ ទ្រង់បើរាប់តាមពង្សាវតារទ្រង់គឺព្រះអនុជនៃព្រះបាទយឝោវម៌្មទី១។

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ចក្រវរ្តិនីនៃកម្វុជទេឝ
៩២៨–៩៤១
តដោយ
មិនស្គាល់