ជេដ្ឋាមន្ត្រីទ័យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ជេដ្ឋាមន្ត្រីទ័យ

សម្ដេចជេដ្ឋាមន្ត្រីនៃកម្ពុជាធិបតី
កាន់តំណែង
គ.ស. ១៥១៦ – ប្រ.១៥៦៧
អង្គក្សត្រ ចន្ទរាជា
អ្នកមុន ចៅពញារាជតេជៈសុខ

ចៅពញាសេនរឿងឫទ្ធិនៃក្រុងមានជ័យ
កាន់តំណែង
តំណែងបានកាន់​ 
គ.ស.១៥១៦
អង្គក្សត្រ ចន្ទរាជា
ព័ត៌មានលំអិត
កើត ទ័យ
សាសនា ពុទ្ធសាសនាថេរវាទ

សម្ដេចជេដ្ឋាមន្ត្រីទ័យ (កាន់.គស.១៥១៦-១៥៦៧) ជាសេនាទាហានខាងព្រះបាទចន្ទរាជា ហ្លួងត្រើយខាងលិច។ កាល់ពីដំបូងមានងារយសជា ចៅពញាសេនរឿងឫទ្ធិ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

យសស័ក្ដិខ្មែរ
មុនដោយ
មិនស្គាល់
សម្ដេចជេដ្ឋាមន្ត្រីនៃកម្ពុជាធិបតី
គ.ស.១៥១៦-ប្រ.១៥៦៧
តដោយ
មិនស្គាល់
មុនដោយ
មិនស្គាល់
ចៅពញាសេនរឿងឫទ្ធិនៃក្រុងមានជ័យ
គ.ស.១៥១៦
តដោយ
មិនស្គាល់