ឋានន្តរសក្ដិមន្ត្រីបួនសម្រាប់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឋានន្តរសក្ដិមន្ត្រីបួនសម្រាប់ក្នុងបុរាណសម័យប្រទេសកម្ពុជាបានបែងចែកតំណែងមន្ត្រីជាបួនថ្នាក់ គឺថ្នាក់ ក្សត្រិយ៍ ឧភយោរាជ ឧបរាជ និង វររាជជននី

ក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យសម្រាប់ឯក[កែប្រែ]

សម្រាប់ឯកមានន័យថាថ្នាក់ទីមួយគឺមន្ត្រីអស់ទាំងនោះអាចឡើងទៅជួបព្រះមហាក្សត្រផ្ទាល់។

ក្សត្រិយ៍ឧភយោរាជសម្រាប់ទោ[កែប្រែ]

សម្រាប់ទោថ្នាក់ទីពីរមន្ត្រីទាំងនោះឡើងទៅដល់ព្រះឧភយោរាជផ្ទាល់

សម្ដេចព្រះមហាឧបរាជសម្រាប់ត្រី[កែប្រែ]

សម្រាប់ត្រីថ្នាក់ទីបីមន្ត្រីទាំងនោះអាចឡើងគាល់ទៅព្រះមហាឧបរាជផ្ទាល់

សម្ដេចព្រះវររាជិនី[កែប្រែ]

សម្រាប់ចត្វាថ្នាក់ទីបួនមន្ត្រីទាំងនោះអាចឡើងទៅព្រះវររាជិនីផ្ទាល់

ឯកសារយោង[កែប្រែ]